Biuro zawodów stanowi integralny fundament każdej imprezy sportowej. To specyficzne miejsce, znajdujące się zawsze w samym centrum najważniejszych wydarzeń, sprawuje pieczę i nieprzerwanie czuwa nad właściwym przebiegiem zawodów. Profesjonalne przygotowanie i właściwe prowadzenie tego typu instytucji zapewnia organizatorom imprez spokój, porządek i odpowiednio skoordynowane działania logistyczne, które w wymierny sposób przekładają się później na sukces organizacyjny całego wydarzenia.